Hva kan jeg bidra med?

Det er fort gjort å grave seg ned i problemer og utfordringer, slik at du ikke lenger ser muligheter og løsninger som ligger der.

Å rydde i kaoset kan derfor være klargjørende for hva du trenger, og hva som er viktig for deg.

Prinsippene for endring er de samme, enten det gjelder jobb og karriere, helse, parforhold, egenutvikling, bosted, venner og familie eller andre livsområder.

Gjennom samtaler, og enkle øvelser og teknikker, vil du etter hvert se situasjonen i et annet perspektiv, bli bevisst hva som har begrenset deg hittil, og dermed frigjøre potensial som vil berike og tilføre energi som åpner opp for nye innfallsvinkler og valg.

Hva kan jeg bidra med?

Mange oppfatninger, «sannheter» og begrensninger du har om deg selv er et produkt av det du har lært og blitt utsatt for i løpet av livet. All denne påvirkningen setter dype spor, og lager «programmer» i hjernen som blir din virkelighet.

Du kan skape nye overbevisninger og nye sannheter for deg selv, som er mye mer hensiktsmessig for deg i fremtiden, for det livet du ønsker å leve, og den du ønsker å være.

Jeg kan hjelpe deg til å se dine ressurser klarere, sette mål, lage en handlingsplan, og støtte deg slik at du kommer dit du ønsker.

Kort sagt: Bidra til at du tar grep, og gjør alvor av de endringene du lenge har tenkt på, men ennå ikke tatt tak i.

Du kan få støtte og hjelp til blant annet:

Endring og utvikling
Oppnå et ønsket mål
Komme deg ut av en krevende situasjon
Redusere stress og komme ut av tidsklemmen
Bli mer bevisst tanker og følelser
Se utfordringer fra et annet perspektiv
Bli mer bevisst ferdigheter og atferd
Finne ut hva som begrenser deg
Ha fokus der du trenger det
Klarhet i det som er viktig
Finne motivasjon og drivkraft
Tørre å bevege deg utenfor komfortsonen
Økt selvfølelse og selvtillit
Bli bedre på selvledelse

Mer om coaching