Prisoversikt

Enkelttime

900,-

Pakkepris 5 samtaler

4 000,-
Oppstartstime på 90 min, fire timer a 60 min.

Pakkepris 10 samtaler

7 000,-
Oppstartstime på 90 min, ni timer a 60 min.

Endring og utvikling er en prosess, derfor anbefales minimum fem timer.

OBS! Egne priser for firma. Ta kontakt.