Investèr i deg selv

Hva vil det si å investere i seg selv?

Det vil si å tilføre noe verdifullt til eget liv, som er av stor betydning for hvordan du har det i hverdagen. 

Ofte er vi overraskende lite klar over hva som egentlig ligger til grunn for valgene vi tar. De blir ofte tatt på autopilot, utfra hva vi tror forventes, uten at de er trygt forankret i oss selv.  Vi blir lett et offer for omstendighetene, og kan fort føle oss maktesløse og uten den påvirkningskraft og innflytelse vi ønsker og savner i eget liv.

For de fleste av oss er det en selvfølge å bruke mye tid og penger på en rekke tjenester og ting vi trenger i det daglige: Sportsutstyr, interiør, frisør-og velvære, ferieturer, PT-timer, treningssenter og all verdens elektroniske dippedutter.

Alt dette er vel og bra. Men hva med å investere i noe som kanskje vil være enda mer verdifullt og avgjørende for hvordan du har det? Å bli bedre kjent med deg selv, og hva du trenger for å skape det livet du ønsker og drømmer om? 

Vi glemmer ofte å gå «innover», og lytte til all den klokskapen og kunnskapen som finnes i oss selv, men som ofte ikke blir hørt, fordi den er overdøvet av daglig støy og gjøremål.

Blir du mer bevisst på hva som er viktig for deg, hva som gir energi, og hva som skal til for at du skal blomstre og trives, vil det være mye lettere å gå i den retningen som gir livet mening og glede. «Energy flows were focus goes». Det du har fokus på vokser, så hvor bevisst er du på hvor du retter oppmerksomheten din, og energien din?

Jeg kan hjelpe deg til å se dine ressurser klarere, sette mål, lage en handlingsplan, og støtte deg slik at du kommer dit du ønsker.

Gjennom samtaler, enkle øvelser og teknikker, vil du etter hvert se situasjonen i et annet perspektiv, bli bevisst hva som har begrenset deg hittil, og frigjøre potensial som vil tilføre energi som åpner opp for nye innfallsvinkler og muligheter.

Jeg ønsker å følge deg mot endring til det bedre: Endring som gir deg mer av det du vil ha i livet, og mindre av det du ikke vil ha.

Har kontor i både Oslo og Bergen, og dersom et fysisk møte ikke lar seg gjøre, møtes vi online eller på telefon.

Mer om coaching