Intervjuet av NRK radio

Hør NRK-intervju med meg fra 9. mars 2021.

Tema er hvordan vi selv kan ta ansvar for å holde motet oppe, selv i en krevende hverdag.

Alt sitter i hodet! Hvordan vi tar kontroll over våre «tanketroll» avgjør hvordan vi takler de utfordringer livet byr på.

Klikk her for å høre intervjuet (intervjuet starter på 02:14:04)

Mer om coaching