Hva er coaching?

Coaching er en løsningsorientert prosess som handler om å frigjøre og utvikle potensialet i oss mennesker. Det handler om å bringe noen fra nåværende situasjon til en ønsket endring eller mål.

Coaching er en prosess som har til hensikt å hente ut det beste i enkeltpersoner, grupper og bedrifter. De gode resultatene kommer i samspill mellom coachen og kunden, og det er alltid kundens verdier, mål, egenskaper og interesser som står i fokus.

En coach støtter kunden i å finne løsninger og strategier på vei mot et ønsket mål. Det handler om å finne potensialet og ressursene og bygge videre på dette. Ved hjelp av kraftfulle spørsmål og teknikker finner kunden svaret selv.

Fundamentet i coaching baserer seg på et positivt menneskesyn; At vi har de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å vokse og utvikle oss som mennesker.

Mer om coaching